Fem skäl att etablera företag i Älvsbyn

Vi vet att det är i norra Sverige det händer just nu. Tusen miljarder kronor ska investeras de kommande 20 åren. Och vi vet att företagen trivs här.

I Älvsbyn finns ett av Norrbottens bästa företagsklimat, Europas lägsta elpris och lediga industri- och affärslokaler. Bland annat.
Här listar vi fem skäl för dig som företag att etablera dig i Älvsbyn.

Ledig mark

Byggklara industritomter

Förnyelsebar el

Europas lägsta elpriser

Stabil uppkoppling

Väl utbyggt fibernät

“Här finns god logistik med närhet till hamn, järnväg och flyg”

1

Europas lägsta elpriser

I Älvsbyn finns mycket goda förutsättningar för etablering av elintensiva verksamheter. Vi har en stabil tillgång till förnyelsebar el, såsom vind- och vattenkraft. I närområdet ligger Europas största landbaserade vindkraftspark som fullt utbyggd ska innehålla 700-800 vindkraftverk och producera 10-12 TWh. Vi har Europas lägsta elpris och då vi ligger i elområde 1 i Sverige har vi dessutom det lägsta priset på spotmarknaden.  

Vårt väl utbyggda fibernät är enligt undersökningar en stor bidragande orsak till det lyckade företagsklimatet som råder här.  

2

Byggklara industritomter och lediga lokaler

I Älvsbyn jobbar vi strategiskt för nyetableringar. Här finns mark för industri, färdiga detaljplaner, avstyckade och byggklara industritomter samt lediga lokaler – redo för husbyggen och affärs- eller industriverksamheter. 

Ett lysande exempel är det nya industriområdet Norra Nyfors som är detaljplanerat och förberett för anslutningar till kommunalt VA. Även i byarna Vidsel, Vistträsk och Korsträsk finns det lediga industritomter och lokaler för företagande och handel.  

Här finns god logistik med närhet till både hamn, järnväg och flyg.      

3

Ett starkt företagsklimat

Vi vet att det är i norra Sverige det händer just nu. Tusen miljarder kronor ska investeras de kommande 20 åren. Och vi vet att företagen trivs här. Snabba beslutsvägar och stor samarbetsvilja har gett oss ett framgångsrikt företagsklimat och bästa tillväxten i länet 2021. Dessutom är vi starka på nyföretagande och har en hög andel kvinnliga företagare. 

Då vi ligger inom EU:s stödområde A kan investeringar här beviljas både regionalt investeringsstöd och transportbidrag.  

4

Största arbetsmarknaden i Norrland

Med en etablering i Älvsbyn tar du del av norra Sveriges största arbetsmarknads- och bostadsregion. Tillsammans med Boden, Kalix, Luleå och Piteå är vi hela 170 000 invånare som bidrar till dynamisk tillväxt. En aktiv satsning på infrastruktur gör att allt fler hittar hit – och väljer att bosätta sig här.

Vår närhet till och samarbete med Luleå tekniska universitet är vi extra stolta över.   

5

Livskvalitet på riktigt

Älvsbyn brukar kallas för Norrbottens pärla. Här bor du nära älven, bergen och skogen. Oavsett om du väljer att bo på landet eller inne i samhället är avstånden korta. Här finns tomter och lägenheter i attraktiva lägen. Vi stoltserar dessutom med en av Sveriges bästa skolor. Hög andel godkända elever, hög andel behöriga lärare tillsammans med systematiskt kvalitetsarbete är några av framgångsfaktorerna. Lägg där till en besöksnäring som upplevt en närmast explosionsartad ökning.

Bostäder och verksamheter i hjärtat av Älvsbyn

Se interaktiv karta

Vill du etablera dig i Älvsbyn?


Näringsliv

Saknar du information eller vill du ställa kompletterande frågor?

Roger Tuomas , näringslivschef
roger.tuomas@alvsbyn.se
070 – 600 87 79

Sofia Lundberg, näringslivsutvecklare
sofia.lundberg@alvsbyn.se
0929-174 80

 


Inflyttningslots

Läs mer här eller kontakta vår inflyttningslots.

Mathilda Kullebjörk, inflyttningslots
mathilda.kullebjork@alvsbyn.se
070 – 600 46 94